regional top image

Poland

Core3dcentres® Globalny lider w stomatologii cyfrowej XXI wieku

Core3dcentres® to reprezentowana na czterech kontynentach, działająca w 11 krajach, innowacyjna firma globalna wprowadzająca branżę dentystyczną w erę cyfrową. Jesteśmy obecni w Azji (Pacyfik), Beneluksie, Kanadzie, Niemczech, Japonii, Europie Południowej i Środkowej, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, USA.

Wierzymy w doskonałość w stomatologii i opiece nad pacjentami.  Dlatego personalizujemy technologię cyfrową, zapewniamy kompletne rozwiązanie produkcyjne, korzyści dostępne dla wszystkich i partnerstwo w sukcesie.

Łączymy różne technologie: skanowanie, wyciski cyfrowe, komputerowe wspomaganie projektowania, produkcja uzupełnień protetycznych i modeli, za pośrednictwem technologii addycyjnych oraz technologii frezowania. Tworzymy od podstaw system pracy cyfrowej nieporównywalny w dokładności, efektywności i spójności.

Posiadamy centrum frezowania, w którym używamy wyłącznie najnowocześniejszych maszyn czołowych producentów obsługiwanych przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem.

Dzięki stałej wymianie wiedzy poprzez wiodące programy szkoleniowe i edukacyjne oraz konsekwentnie stosowanym korzyściom przejścia technologicznego, naszą rosnącą obecność na rynku międzynarodowym odzwierciedla dynamicznie rozwijająca się baza klientów i pracowników światowej sieci profesjonalistów.

Zaplecze technologiczne i eksperckie oddziałów Core3dcentres® na całym świecie stanowi dla nas wsparcie nieustannego rozwoju.

Zapraszamy do oddziału w Polsce!


Core3dcentres Poland Sp. z o. o. 
ul. Gliwicka 275 
40-862 Katowice
Tel.: 32 413 00 70MENU